Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Telefon (484) 223 1224 / 3030
Kurumsal E-Posta f_hansu  siirt.edu.tr
E-Posta f_hansu  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme18.09.2019 14:58:47

Doç.Dr FEVZİ HANSU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              :  Fevzi HANSU

2. Doğum Tarihi         :  29.09.1976

3. Unvanı                    :  Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :  Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnönü Üniversitesi

1997-2001

Y. Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnönü Üniversitesi

2003-2005

Doktora

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnönü Üniversitesi

2007-2012

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 14.02.2012

Doçentlik Tarihi                        : 03.03.2017

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.   “Korona Boşalmalarının Tutuşmasında ve Sönümlemesinde Yüksek Frekans Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi” İlker ARI, 2018

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

1.    HANSU FEVZİ (2015).  The effect of dielectric barrier discharge cold plasmas on electrochemical activity of Co Cr B based catalysts.  Journal of Energy Institute, 88(3), 266-274., Doi: 10.1016/j.joei.2014.09.004

2.    ŞAHİN ÖMER, BAYTAR ORHAN, HANSU FEVZİ,SAKA CAFER (2014).  Hydrogen Generation from Hydrolysis of Sodium Borohydride with Ni 0  Catalyst in Dielectric Barrier Discharge Method.  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(17), 1886-1894., Doi: 10.1080/15567036.2011.555442

3.    ŞAHİN ÖMER, SAKA CAFER, BAYTAR ORHAN, HANSU FEVZİ (2014).  Hydrogen Generation from NaBH Solution with High permance Co 0  Catalyst UsingCold Plasma Method.  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(17), 1578-1587., Doi: 10.1080/15567036.2011.555443

4.    ŞAHİN ÖMER, SAKA CAFER, BAYTAR ORHAN, HANSU FEVZİ (2013).  Influence of plasma treatment on electrochemical activity of Ni  o  based catalyst hydrogen production hydrolysis of NaBH4.  Journal of Power Sources, 240, 729-735., Doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.05.036

5.    Alagöz Barış Baykant, ALİSOY HAFIZ, ALAGÖZ SERKAN, HANSU FEVZİ (2012).  A Space Charge Motion Simulation Method and Application in Negative Corona Electrostatic Field Analysis.  Applied Mamatics and Computation, 1(1), 1-10.

6.    ALİSOY HAFIZ, YEROĞLU CELALEDDİN, KÖSEOĞLU MURAT, HANSU FEVZİ (2005).  Investigation of characteristics of dielectric barrier discharge in transition region.  J. Phys. D: Appl. Phys., 38(38), 4272-4277.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  HANSU FEVZİ, AVCI HANSU TÜLİN, ŞAHİN ÖMER (2017).  The Effect of Cold Plasma Obtained in Various Parameters, on Electrochemical Activity of Co-B Based Catalysts.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION IN CEHMISTRY ANDCHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2. AVCI HANSU TÜLİN, HANSU FEVZİ, ŞAHİN ÖMER (2017).  The Effect of High Frequency Cold Plasma Obtained in Various Parameters, on Electrochemical Activity of Co-Cr-B Based Catalysts.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION IN CEHMISTRY ANDCHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.  Energy Systems and Management, Bölüm adı:(Chapter 30, Energy Profile of Siirt) (2015)., ŞAHİN ÖMER, PALA MUSTAFA, BALBAY ASIM, HANSU FEVZİ, ÜLKER HAKAN,  Springer, Editör: Bilge Ali Nezihi,Toy Ayhan Özgür, Günay Mehmet Erdem, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 323, ISBN: 978-3-319-16023-8, İngilizce (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ALİSOY GÜLİZAR, HANSU FEVZİ, ALAGÖZ BARIŞ BAYKANT, ALİSOY HAFIZ (2017).  Transient Analysis of Double Layer Metal-Gas-Dielectric-Metal DBD Cell.  Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, 5(1), 14-14., Doi: 10.17694/bajece.292656

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.  Aliyev H Z, Yalçınkaya F, Kaygusuz A, Hansu F (1999).  Estimation of surface tension energy of metal plated surface using Ampere s law.  MAMTEK “99" (Tam Metin Bildiri/)

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

1.  PC tabanlı Modüler Servo Kontrol Eğitim Setleri Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 02/12/2014 - 30/11/2016 (ULUSAL)

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı

            2.   Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SİUZEM) Müdürü

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

            2.  Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)

            3.  IEEE (2015)

 

11.Ödüller

            1.   Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2015

            2.   Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2013

            3.  Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2012

            4.  1997 Yılı YAYÇEP Ödülü, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI, 1997

            5.  1995 Yılı Elektrik Dalı Beceri Yarışması Ödülü, MILLI EGITIM BAKANLIGI, 1995

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
A. Uluslararasıhakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Alisoy H Z, Yeroglu C, Koseoglu M, Hansu F (2005). Investigation of the characteristics of dielectric barrier discharge in transition region. J. Phys. D: Appl. Phys., 38(38), 4272-4277.

A2. Alisoy H Z, Alagoz B, Hansu F (2012). A Space Charge Motion Simulation Method and Application in Negative Corona Electrostatic Field Analysis. Applied Mathematics and Computation, 1(1), 1-10.

A3. Sahin O, Saka C, Baytar O, Hansu F (2013). Influence of plasma treatment on electrochemical activity of Ni (0)-based catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4. Journal of Power Sources, 240(2013), 729-735.

A4. Sahin Ö, Baytar O, Hansu F, Saka C (2014). Hydrogen Generation from Hydrolysis of Sodium Borohydride with Ni(0) Catalyst in Dielectric Barrier Discharge Method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(17), 1886-1894., Doi: 10.1080/15567036. 2011.555442.

A5. Sahin Ö, Hansu F, Saka C, Baytar O (2014). Hydrogen Generation from NaBH Solution with the High-performance Co(0) Catalyst Using a Cold Plasma Method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36(17), 1578-1587., Doi: 10.1080/15567036. 2011.555443.

A6. Hansu F (2014). The Effect of Dielectric Barrier Discharge Cold Plasmas on the Electrochemical Activity of Co-Cr-B Based Catalysts. Journal of The Energy Institute, Doi: 10.1016/j.joei.2014.09.004.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan vebildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler :

B1H. Z. Alisoy, G. T. Alisoy, F. Hansu, “Phase Characteristics Of DBDin Nitrogen Medium”,XVII International Conference on Gas Discharges and theirApplications” CARDIFFUNIVERSITY, UK, 7th - 12th September, 2008

B2. Sahin Ö., Pala M., Balbay A., Hansu F. and Ulker H. (2015). Energy Profile of Siirt. International Conference on Energy and Management. Springer Proceedings in Energy, DOI 10.1007/978-3-319-16024-5_30

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

TTGV

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık TeziBaşlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Bariyer Boşalmasındaki Akım Kararsızlıklarının Deneysel ve Nümerik Analizi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hafız ALİSOY

EK2: Doktora Tezi Özeti

Dielektrik bariyer boşalmalarının (DBB) ortam parametreleri ve koşullarına bağlı olarak incelenmesi, gazların yalıtım elemanı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı yüksek gerilim tekniği ve boşalma olaylarını esas alan diğer teknolojik işlemler açısından büyük öneme sahiptir.

Farklı gaz ortamlarında, tek bariyerli Metal-Gaz-Dielektrik-Metal (MGDM) çift bariyerli Metal-Dielektrik-Gaz-Dielektrik-Metal (MDGDM) DBB hücre modellerinde, dielektrik tabakadaki yüzey yüklenme mekanizmasının neden olduğu akım kararsızlıklarının analizi için bariyer boşalmasının deneysel olarak incelenmesi ve nümerik olarak modellenmesi önemli bir avantaj sağlar.

Bu çalışmada, Townsend yaklaşımında hava ve azot ortamında pd<(pd)kr ve pd>(pd)kr (p-basınç, d-elektrotlar arasındaki mesafe) koşullarında, MGDM ve MDGDM DBB hücreleri için iletkenlik mekanizmasını temel alan yeni bir model geliştirilmiş ve DBB hücresinde gerçekleşen akım osilasyonlarının teorik analizi ve nümerik benzetimi yapılmıştır. Deneysel olarak ölçülen Gerilim-Akım ve Gerilim-Yük eğrilerinden hareketle, modelin temel parametrelerinin belirlenmesi gösterilmiş ve elde edilen deneysel sonuçların, önerilen nümerik modelle uyumluluğu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 

E. Ulusalbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1H. Z. Alisoy (Aliyev), F.Yalçınkaya, A. Kaygusuz, F. Hansu.“Estimationof surface tension energy of metal-plated surface by usingAmpere’s law”MAMTEK “99”.CBÜ. Manisa, pp1-3.

Hakemliğini Yaptığı Dergiler

1) Energy Sources, PartA: Recovery,Utilization, and Environmental Effects

2) Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

3) The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

4) Journal of Analytical Atomic Spectrometry

Ödüller

·        YayınTeşvikÖdülü- TÜBİTAK Başkanlığı-2012 (1 adet)

YüksekLisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Bariyer Boşalmasının Gaz-Dielektrik ve Sıvı-Dielektrik Sistemlerinin Sorbsiyon Özellikleri Üzerine Etkisi

TezDanışmanı:Prof. Dr. Hafız ALİSOY

EK 1: YüksekLisans Tezi Özeti

Gaz-adsorbent ve sıvı-adsorbent sistemlerinde gerçekleşen teknolojik proseslerin etkinlik derecesini değiştiren faktörlerden biri de elektrik alanları veya düşük basınçlı gaz ortamlarında gerçekleştirilen elektrik boşalmalarıdır. Bu tezde, önemli elektrik gaz boşalmalarından olan korona boşalması ve bariyer boşalması etkisiyle gaz-dielektrik ve sıvı-dielektrik sistemlerinin sorbsiyon özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, elektrik boşalmaları etkisiyle sıvıların ve gazların karışımlardan temizlenmesini gerçekleştiren aygıtların verimlerinin arttırılmasıdır.

Korona ve bariyer elektrik gaz boşalmaları sonucu,“ Gaz-–Dielektrik (N2-silikojel; CO2-silikojel; hava-silikojel)” ve “Sıvı-Dielektrik (kirli su-silikojel)” sistemlerinde farklı ortam koşullarında oluşan adsorbsiyon ve termik desorbsiyon olaylarının ağırlık derecesinin belirlenmesi ve elektrik boşalması etkisine maruz bırakılmış silikojellerin değişik basınç ve elektrotlara uygulanan gerilimin değişik değeri “N2-silikojel” ve “CO2-silikojel ”sistemlerinde emilen N2 ve CO2 gaz miktarlarının belirlenmesi için deneysel çalışmalar yapılmıştır. “Gaz-adsorbent” ve “sıvı-adsorbent” sistemlerinde gaz ortamının basıncının ve elektrotlara uygulanacak yüksek gerilimin farklı değerleri için sistemde oluşan boşalma ürünlerinin zamana bağlı olarak oluşma prosesleri incelenmiştir. Bunun için gerekli deney seti hazırlanmış ve optimal rejimler belirlenmiştir. “Gaz-adsorbent” ve “sıvı-adsorbent” sistemlerinin yüzey özelliklerinin, korona ve bariyer boşalması kullanılarak modifiye edilmesi sağlanmıştır.

Deneysel sonuçlardan, basıncın ve sisteme uygulanan gerilimin elektrik boşalması üzerine büyük etkisi olduğu gözlenmiştir. Basıncın kritik değerinin belirlenmesi ve kullanılan elektrik boşalması türünün Akım-Gerilim özeğrisinin belirlenmesi, adsorbsiyon ve desorbsiyon verimliliği için büyük önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.